Pisanie książek

Pisanie książek

Fundacja

Fundacja

Jest nam niezmiernie miło przedstawić państwu ideę działania naszej fundacji: „Pisanie Książek” – w której nazwie zawarte zostało przesłanie i cel główny planowanej działalności jakim ma być wsparcie dla pisarskiej działalności twórczej – w szczególności poprzez promowanie i wspieranie tworzenia słowa pisanego, w tym w zwłaszcza pisarstwa i czytelnictwa, jako form wyrazu artystycznego i uczestnictwa w kulturze.

Fundacja została pomyślana jako organizacja non-profit nie prowadząca działalności gospodarczej. Członkowie organów przedstawicielskich fundacji nie pobierają za pełnienie funkcji wynagrodzenia, ponieważ są entuzjastami sprawy – a działalność w fundacji jest dobroczynna.

Źródło utrzymania fundacji stanowią darowizny, których całość jest przeznaczana na cele statutowe fundacji (z uwzględnieniem kosztów administracyjnych). Ze swojej działalności fundacja zgodnie z wymogami prawa nie czerpie żadnych dochodów.

Fundacja liczy na dobrowolne wsparcie darczyńców. Wsparcie może przybrać charakter materialny – jako darowizna przekazana dla fundacji (pieniężna i niepieniężna) a także niematerialny jako szeroko rozumiany wolontariat.

Każdy darczyńca fundacji może (w granicach prawa) zastrzec swoją anonimowość, zarówno w zakresie samego faktu udzielenia wsparcia lub jego formy i wysokości. Darczyńca może zastrzec przeznaczenie darowizny, czyli cel jaki ma realizować fundacja za powierzoną darowiznę – jednakże w takich przypadkach każdorazowo należy skonsultować się przed jej dokonaniem z Zarządem fundacji. W przeciwnym wypadku wsparcie zostanie przekazane na cele statutowe fundacji.

Uprzejmie informujemy, że adres siedziby fundacji to „wirtualne biuro” upoważnione tylko i wyłącznie do odbierania korespondencji pocztowej i przesyłek kurierskich. Wszelki kontakt z fundacją jest możliwy tylko i wyłącznie w formie podanej w zakładce kontakt.
Zapraszamy do współpracy!

Tomasz Klasa Dyrektor Biura Fundacji