Oferta współpracy

Fundacja „Pisanie Książek” oferuje wszystkim zainteresowanym możliwość wsparcia w procesie twórczym, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia dla literackiej twórczości pisarskiej.
Obejmuje to m.in.:

 1. Konsultacje w zakresie tematyki dzieła i wyboru tytułu.
 2. Pomoc w skonstruowaniu lirycznego „ja”.
 3. Pomoc w ułożeniu fabuły (odpowiednio: zakresu tematycznego dzieła).
 4. Pomoc twórczą w zakresie tworzenia dzieła w formie konsultacji jak również wsparcie w procesie twórczym.
 5. Pomoc merytoryczną w zakresie kwestii eksperckich z dziedzin objętych dziełem.
 6. Pomoc w sporządzeniu recenzji – z możliwością skorzystania z pomocy zewnętrznego recenzenta będącego autorytetem we właściwej przedmiotowo dziedzinie wiedzy.
 7. Pomoc w zakresie edycji dzieła.
 8. Pomoc w zakresie publikacji dzieła (w sposób tradycyjny – drukiem,
  jak i elektroniczny w formie e-wydań).
 9. Pomoc w kolportażu dzieła.
 10. Promocję dzieła, działalności twórczej i twórców.
 11. Pomoc w ochronie prawno-autorskiej praw do dzieła oraz pomoc w ochronie patentowej w przypadku pomysłów tego wymagających (na ternie Polski
  i wybranych krajów).
 12. Fundacja świadczy także pomoc ekspercką w zakresie rynku książek w Polsce
  (i wybranych krajach)

W polu zainteresowań fundacji znajdują się wszelkie dzieła – nie ma ograniczeń pod względem doboru lub preferowania poszczególnych tematów, z wyjątkiem programów fundacji – zakładających nabór do wsparcia z określonej dziedziny lub w podanym zakresie tematycznym.

Z pomocy fundacji skorzystać może każdy, przy czym preferowane będą dzieła w języku polskim (z uwzględnieniem dialektów, gwar i języków mniejszości narodowych i etnicznych z terenu Polski), co nie wyklucza możliwości wsparcia dla innych prac obcojęzycznych.

O wsparcie fundacji ubiegać się może każdy twórca, w tym dzieci i młodzież (osoby poniżej 18 roku życia za pisemną zgodą prawnych opiekunów) a także studenci w zakresie działalności naukowej podejmowanej na uczelni. Fundacja uznaję możliwość inicjowania procesów przekształcania prac naukowych studentów w pozycje literaturowe – za szczególnie istotne pole poszukiwań twórczych z punktu widzenia realizacji przyjętych celów.

W szczególnych przypadkach fundacja oferuję przeprowadzenie procesu opracowania i wydania dzieła na zlecenie. Oznacza to możliwość zlecenia fundacji, opracowania dzieła w zakresie uzgodnionej problematyki i/lub określonego tematu.

Fundacja umożliwia zamieszczanie ofert znanych i sprawdzonych autorów poszukujących zleceniodawców.