Wolontariat

Poszukujemy wolontariuszy, którzy chcieliby wspólnie z nami realizować cele fundacji.

Docelowo zamierzamy zbudować ogólnopolską sieć wolontariatu zdolną do realizowania programów fundacji na terenie kraju i poza jego granicami.

Ofertę współpracy kierujemy do osób, które ukończyły 18 lat i pragną rozpocząć działalność publiczną adresowaną społecznie.

Dopuszczamy udział w wolontariacie osób przebywających w Zakładach Karnych pod warunkiem uzyskania wcześniejszej zgody stosownych władz.

Ze względu na przedmiot działania fundacji zaangażowanie wolontariuszy – poza wymagającymi tego akcjami – nie będzie intensywne. Każdy chętny otrzyma zakres zadań i odpowiedzialności na swoim terenie, z którego w każdej chwili – bez żadnych konsekwencji będzie mógł zrezygnować czasowo lub trwale zawieszając działalność.

Szczególnie ważne jest zorganizowanie sieci odbioru – przechowywania i kolportażu książek.

Wszystkich chętnych prosimy o kontakt mailowy z fundacją, z dopiskiem „Wolontariat” w temacie wiadomości.

Docelowo dla stałych wolontariuszy przewidujemy pakiet wsparcia oraz atrakcyjne nagrody fundacji.

Bardzo prosimy o nie przesyłanie danych osobowych (CV) jeżeli o to wcześniej nie poprosimy, nasza fundacja nie prowadzi zbioru danych osobowych. Wszelkie zobowiązania wynikające z wolontariatu będą kształtowane przez indywidualne umowy pomiędzy osobami zainteresowanymi a fundacją.

Wolontariat ekspertów – zapraszamy do współpracy wszystkich nauczycieli języka polskiego, wykładowców i pasjonatów literatury, krytyków i osoby umiejące napisać recenzję w tym w szczególności recenzję naukową z jakiejkolwiek dziedziny.

Zapraszamy wolontariuszy będących na emeryturze, takie kontakty – ze względu na posiadaną wiedzę i umiejętności stanowią bezcenny kapitał wiedzy międzypokoleniowej, którą możemy wykorzystać dla realizacji celów fundacji.