Odkryj w sobie twórcę!

Zapraszamy państwa do współpracy w programie fundacji „Pisanie Książek” pt. „Odkryj w sobie twórcę!”

Idea programu:

Wyzwalanie talentów twórczych.

Cele programu:

 1. Zwiększenie udziału i uczestnictwa ludzi w kulturze poprzez zachęcanie, wspieranie i propagowanie twórczości pisarskiej.
 2. Przedstawieniem biernym odbiorcom kultury możliwości aktywnego uczestnictwa w kulturze poprzez tworzenie tekstów w formie prostych opracowań o dowolnej tematyce i formie.
 3. Uwrażliwienie zainteresowanych na walory słowa pisanego poprzez wskazywanie, jako wzorców dzieł literackich kultury wysokiej.
 4. Ujawnienie „feedbacku” twórczego w postaci treści literackich opracowanych przez beneficjentów programu.

Sposoby realizacji programu:

W miarę możliwości finansowo-organizacyjnych fundacji:

 1. Konsultacje z początkującymi twórcami w sprawie warsztatu tworzenia opracowań literackich.
 2. Zachęcanie do tworzenia prostych form literackich np. udostępnianych publicznie w Internecie blogów.
 3. Przedstawianie tekstów literackich z kręgu kultury wysokiej, – jako opracowań wzorcowych, co do formy, stylistyki i wartości literackich odpowiadających zapotrzebowaniem poszczególnych twórców.
 4. Warsztaty i konsultacje psychologiczne dla twórców w zakresie zachęcania do twórczości i przełamania „bariery wstydu”.

Czas trwania programu:

Program o charakterze trwałym – fundacja będzie go realizowała stale do odwołania.

Adresaci programu:

 1. Każda osoba fizyczna powyżej 18 roku życia władająca językiem polskim.
 2. Młodzież i dzieci za zgodą prawnych opiekunów.

Beneficjenci programu:

 1. Twórcy.
 2. Wszyscy czytelnicy wydań elektronicznych opracowanych dzieł.
 3. Fundacja Pisanie Książek – jako licencjobiorca opracowań udostępnianych na portalu przez twórców.

Uwagi:

Program  tymczasowo wstrzymany w realizacji stacjonarnej ze względu na brak lokalu.