Podaruj księgozbiór

Zapraszamy państwa do współpracy w programie fundacji „Pisanie Książek” pt. „Podaruj księgozbiór”.

Idea programu:

Ratowanie książek przed przekazaniem na makulaturę.

Cele programu:

 1. Ratowanie książek przed przekazaniem ich na makulaturę przez właścicieli lub spadkobierców.
 2. Przywrócenie książek przechowywanych w domowych – zapomnianych archiwach – do obrotu rynkowego.
 3. Ochrona wybranych książek przed zniszczeniem w księgozbiorze fundacji.

Sposoby realizacji programu:

W miarę możliwości finansowo-organizacyjnych i lokalowych fundacji:

 1. Przejmowanie księgozbiorów od pozbywających się ich właścicieli lub spadkobierców.
 2. Przechowywanie książek, ponowne – nieodpłatne – wprowadzenie ich do obrotu poprzez rozdawnictwo.
 3. Przygotowanie pakietów książek „z odzysku” dla bibliotek publicznych, w tym bibliotek szkolnych, bibliotek w Zakładach Karnych (i innych) oraz Polaków za granicami kraju.
 4. Uruchomienie regałów z darmowymi książkami „z odzysku” w różnych miejscach publicznych.

Czas trwania programu:

Program o charakterze trwałym – fundacja będzie go realizowała stale do odwołania.

Adresaci programu:

 • Każda osoba, podmiot lub instytucja, – która zgłosi się do fundacji w celach ww. – dysponując jakimkolwiek zbiorem książek, – które pragnie nieodpłatnie przekazać – ratując je przed zniszczeniem.

Beneficjenci programu:

 1. Wszyscy zainteresowani wzięciem książki „z odzysku” za darmo udostępnionej na regale.
 2. Biblioteki publiczne i inne biblioteki (w tym biblioteki szkolne i w Zakładach Karnych).
 3. Polacy (i inni czytelnicy) za granicą.
 4. Osoby – podmioty wskazane przez darczyńców (na podstawie indywidualnych ustaleń).

W celu wsparcia tego programu fundacji prosimy o wpisanie przy przelewie informacji „Podaruj księgozbiór”, będzie to oznaczało, że życzeniem państwa jest przeznaczenie przekazywanego wsparcia na realizację tego programu.

Osoby chcące przekazać książki prosimy o kontakt z fundacją na adres email podany w zakładce kontakt.