Portal i miesięcznik ogólnoinformacyjny

Zapraszamy państwa do współpracy w programie fundacji „Pisanie Książek” pt. „Obserwator polityczny”.

Idea programu:

Publikacja materiałów ogólnoinformacyjnych dotyczących kwestii strategicznych we wszystkich dziedzinach życia publicznego – celem stworzenia platformy medialnej umożliwiającej popularyzację twórczości literackiej, ze szczególnym uwzględnieniem poezji symbolicznej i abstrakcyjnej.

Cele programu:

 1. Promocja idei pisarstwa.
 2. Stworzenie platformy wymiany opinii umożliwiającej strategiczny ogląd spraw kraju.
 3. Pokazywanie reguł rządzących mechanizmami polityki poprzez obnażanie schematów, w procesie moderacji swobodnych wypowiedzi autorów zainteresowanych publikowaniem treści dotyczących wydarzeń i zjawisk politycznych a także z polityką związanych.
 4. Stworzenie bazy danych zawierających opinie i komentarze.
 5. Promocja twórczości literackiej i poetyckiej na stworzonej platformie medialnej.
 6. 6. Promocja twórców niszowych.

Sposoby realizacji programu:

W miarę możliwości finansowo-organizacyjnych fundacji:

 1. Udostępnienie portalu ogólnoinformacyjnego Obserwatorpolityczny.pl jako platformy umożliwiającej publikowanie dowolnych treści.
 2. Wydawanie czasopisma internetowego – w formie miesięcznika ogólnoinformacyjnego „Obserwator polityczny”.
 3. W miarę posiadanych funduszy wydanie miesięcznika „Obserwator polityczny” drukiem.

Czas trwania programu:

Program o charakterze trwałym – fundacja będzie go realizowała stale do odwołania.

Adresaci programu:

 1. Autorzy – twórcy zaproszeni przez połączoną redakcję portalu i czasopisma,
 2. Wszyscy czytelnicy

 Beneficjenci programu:

 1.  Wszyscy czytelnicy wydań elektronicznych i drukowanych
 2. Twórcy niszowi – poeci.

W celu wsparcia tego programu fundacji prosimy o wpisanie przy przelewie informacji „Obserwator polityczny”, będzie to oznaczało, że życzeniem państwa jest przeznaczenie przekazywanego wsparcia na realizację tego programu.