Zaginiona książka

Zapraszamy państwa do współpracy w programie fundacji „Pisanie Książek” pt. „Zaginiona książka”.

Idea programu:

Publikacja dzieł literackich dotychczas niewydanych lub zapomnianych.

Cele programu:

  • Udostępnienie czytelnikom książek nigdy niewydanych, przechowywanych w rękopisach lub notatkach niestanowiących jednolitego zapisu.
  • Przywrócenie czytelnikom książek zapomnianych – poszukiwane pozycje niszowe oraz „Białe kruki”, stare wydania i książki do których wygasły już prawa autorskie.
  • Poszukiwanie pozycji, które kultura polska utraciła (nie ma ich w indeksach polskich bibliotek) w wyniku działań wojennych, zmiany terytorium kraju lub innych zdarzeń.

Sposoby realizacji programu:

W miarę możliwości finansowo-organizacyjnych fundacji:

  • Każda odzyskana pozycja zostanie naukowo opracowana przez recenzentów – literaturoznawców i krytyków, (z którymi fundacja podpisze stosowną umowę).
  • Odzyskane egzemplarze książki zostaną w miarę możliwości fundacji poddane specjalistycznej naprawie introligatorskiej, następnie zdigitalizowane i przekazane do Biblioteki publicznej, (z którą fundacja podpisze umowę na przechowywanie dzieła).
  • Rękopisy itp., zostaną opracowane wydawniczo i wydane w wersji elektronicznej celem bezpłatnego udostępnienia czytelnikom na stronie internetowej fundacji oraz w Bibliotekach elektronicznych, (z którymi fundacja podpisze umowę). W miarę posiadanych funduszy możliwe będzie wydanie dzieł drukiem.

Czas trwania programu:

Program o charakterze trwałym – fundacja będzie go realizowała stale do odwołania.

Adresaci programu:

  • Każda osoba, podmiot lub instytucja, – która zgłosi się do fundacji w celach ww. – dysponując jakimkolwiek dziełem literackim niewydanym, dziełem wydanym przed rokiem 1945, lub informacją gdzie można dane dzieło odnaleźć lub informacje o nim.
  • Informacje o tytułach poszukiwanych posłużą do stworzenia listy.

Beneficjenci programu:

•    Wszyscy czytelnicy wydań elektronicznych
•    Biblioteki publiczne
•    Osoby – podmioty wskazane przez darczyńców (na podstawie indywidualnych ustaleń)

W celu wsparcia tego programu fundacji prosimy o wpisanie przy przelewie informacji „Zaginiona Książka”, będzie to oznaczało, że życzeniem państwa jest przeznaczenie przekazywanego wsparcia na realizację tego programu.