Znajdź współautora

Zapraszamy państwa do współpracy w programie fundacji „Pisanie Książek” pt. „Znajdź współautora”.

Idea programu:

Pomoc w kojarzeniu współautorów dzieł literackich jako sposób na skuteczne przełamanie barier twórczych.

Cele programu:

 1. Kojarzenie współautorów – dobór osób które mogą współdziałać w procesie twórczym mającym na celu tworzenie dzieł literackich.
 2. Poszukiwanie i dobór współautorów o wzajemnie dopełniających się predyspozycjach merytorycznych i warsztacie twórczym.
 3. Nadzór i doradztwo we współdzielonym procesie twórczym.

Sposoby realizacji programu:

W miarę możliwości finansowo-organizacyjnych fundacji:

 1. Stworzenie bazy danych umożliwiającej zbieranie pomysłów twórczych wymagających wsparcia ze względu na specyfikę tematu lub profil możliwości autora.
 2. Stworzenie bazy danych zawierającej kartotekę twórców stale poszukujących interesujących projektów w ramach realizowanego wspólnie procesu twórczego.
 3. Przygotowanie platformy kontaktów twórczych – umożliwiających swobodną wymianę poglądów na poszukiwane tematy.
 4. Bezpośrednie konsultacje z twórcami w celu objęcia współdzielonych procesów twórczych nadzorem i doradztwem ze strony fundacji.

Czas trwania programu:

Program o charakterze trwałym – fundacja będzie go realizowała stale do odwołania.

Adresaci programu:

 1. Twórcy.
 2. Osoby dysponujące wiedzą merytoryczną z różnych dziedzin, poszukujące sposobu na przygotowanie profesjonalnej publikacji naukowej.

Beneficjenci programu:

 1. Wszyscy czytelnicy wydań elektronicznych
 2. Twórcy