Målet for Stiftelsen er å skrive bøker:

  1. Promotion og støtte utviklingen av det skrevne ord, i særdeleshet skriving og lesing, som en form for kunstnerisk utfoldelse og deltakelse i kultur.
  2. Promotion av polsk språk kultur og dens utvikling.
  3. All typer aktiviteter som sikter på å utvikle polsk skriving og lesing og alle former for kultur og kunst od polsk språk i det offentlige rom.
  4. Opprettelse av kognitive og estetiske følsomhet mottakere av det skrevne ord.
  5. Help i utvikling av polsk litteratur og skriving generelt.
  6. Support kunstnere og forfattere samt kreative foreninger og fagforeninger.
  7. Markedsføring av strategisk tenkning i alle områder av det offentlige liv.