Wesprzyj fundację!

Wesprzyj finansowo!” – możliwość udzielenia bezpośredniego wsparcia finansowego fundacji poprzez wpłatę środków na jej konto. Uwaga – jest to jedyna forma w jakiej można udzielić wsparcia finansowego Fundacji, nie gromadzimy pieniędzy w żaden inny sposób.

Wsparcie rzeczowe” – możliwość przekazania fundacji rzeczy ruchomych, nieruchomości oraz autorskich praw majątkowych i licencji.

Wolontariat” – możliwość osobistego wspierania fundacji poprzez okresową lub stałą współpracę.

Spadki” – to szczególne przypadki powołania fundacji do dziedziczenia majątku. Oferujemy spadkodawcom szeroko zakrojoną pomoc w zarządzaniu majątkiem na wypadek śmierci.