Spadki

W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia majątku w spadku prosimy o wcześniejsze poinformowanie o tym fakcie fundacji. Oferujemy szeroko zakrojoną pomoc prawną w zakresie wyceny i podziału majątku – w przypadku powołania fundacji do dziedziczenia.

Szanując wolę naszych darczyńców deklarujemy możliwość przyjęcia wszelkiego rodzaju ruchomości, nieruchomości oraz praw – z którymi będziemy postępować zgodnie z wolą spadkodawcy – odpowiednio dbając o pamięć o jego osobie.

Zgodnie z § 11 pkt. 3  Statutu Fundacji w przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.