Wesprzyj finansowo!

Wszystkie osoby zamierzające udzielić bezpośredniego wsparcia finansowego fundacji proszone są o wpłacanie pieniędzy na poniższe konto bankowe:

Fundacja Pisanie Książek

ul. Złota 61

00-819 Warszawa

Dla przelewów w PLN 63 1020 1097 0000 7102 0229 0724

Dla Przelewów w Euro PL 02 1020 1097 0000 7902 0307 3541

z dopiskiem – „DAROWIZNA”

Słownie cyfry z numeru konta dla PLN: [sześć, trzy – jeden, zero, dwa, zero – jeden, zero, dziewięć, siedem – zero, zero, zero, zero – siedem, jeden, zero, dwa – zero, dwa, dwa, dziewięć – zero, siedem, dwa, cztery]

Słownie cyfry z numeru konta dla Euro: [zero, dwa – jeden, zero, dwa, zero – jeden, zero, dziewięć, siedem – zero, zero, zero, zero – siedem, dziewięć, zero, dwa – zero, trzy, zero, siedem – trzy, pięć, cztery, jeden].

Konto fundacji jest prowadzone przez bank:
PKOBP Oddział 1 w Krakowie ul. Lubicz 17a, 31-503 Kraków
Symbol SWIFT banku to: BPKOPLPW

Jeżeli darczyńca pragnie zastrzec przeznaczenie środków poprzez wskazanie celu, spośród celów fundacji który ma być zrealizowany powinien uczynić stosowną wzmiankę w tytule przelewu oraz przed dokonaniem przelewu – lub najpóźniej równolegle (w przypadkach wskazania programu fundacji z zastrzeżeniami) skontaktować się z Zarządem fundacji.

Przykładowym sposobem wskazania celu może być wskazanie nazwy programu fundacji, który darczyńca chce wesprzeć. W innych przypadkach prosimy o wcześniejsze poinformowanie Zarządu fundacji – celem uniknięcia nieporozumień.

Wszelkie wpłaty niezastrzeżone będą traktowane jako wpłaty przeznaczone do dyspozycji Zarządu fundacji, który będzie je alokował zgodnie z bieżącymi potrzebami fundacji (działalność bieżąca oraz programy fundacji).