Wsparcie rzeczowe

Wszystkich państwa darczyńców w sprawie przekazania fundacji przedmiotów materialnych, nieruchomości oraz praw prosimy o kontakt z Zarządem fundacji, który każdorazowo – zgodnie z polskim prawem – decyduje o przyjęciu lub odmowie przyjęcia.

Fundacja przejmie w szczególności:

  1. na własność zbędny księgozbiór,
  2. na własność lub w zarząd autorskie prawa majątkowe do dzieł,
  3. licencje umożliwiające digitalizacje i nieodpłatne udostępnianie dzieł,
  4. nieruchomości,
  5. dzieła sztuki,
  6. inne.